1. <b id="vgsl8"></b>
       2. <b id="vgsl8"><address id="vgsl8"></address></b>

        <i id="vgsl8"></i>

        <b id="vgsl8"><address id="vgsl8"><sup id="vgsl8"></sup></address></b>
       3. <b id="vgsl8"><small id="vgsl8"></small></b>
         人教版內蒙古臨河四中初三第三次語文模擬試卷
         答題卡下載
         收藏試卷
         平行組卷
         一、選擇題 (共1題,共5分)

         1、

         下列加點字注音完全正確的一項是( )

         A. 偌大(ruò)? 佇立(zhù) ? 詰(jí)責 ? 即物起興(xīng)

         B. 解剖(pāo)? 喧囂(xiāo)? 黝黑(yǒu) 五行缺土(háng)

         C. 回溯(shù)? 瞥見(piē) 創傷(chuàng)? 周道如砥(dǐ)

         D. 闊綽(chuò) 恣?。╯uī) 哂笑(shěn) ? 婦孺皆知(rú)

         二、字詞書寫 (共1題,共5分)

         2、

         根據拼音寫漢字,將所填的漢字規范地書寫在田字格里

         荒miù ? 相形見chù 窮愁liáo倒

         三、現代文閱讀 (共1題,共5分)

         3、

         閱讀下面說明文, 回答問題。

         臺風的功與過

         ①臺風是發生在熱帶或副熱帶洋面上急速旋轉的熱帶氣旋,它像在流動江河中前進的渦旋一樣,一邊繞自己的中心急 速旋轉,一邊隨周圍大氣向前移動。由于臺風帶來的狂風和暴雨常常會造成人類重大的生命或財產損失,因此,人們提起臺風總是望而生畏。然而多數人并不了解,如果沒有臺風,人類可能會遇到巨大的生存危機??陀^地說,臺風有過亦有功,而且臺風的功甚至大于過。我國東南沿海地區民間流傳的“臺風來了怕臺風,臺風不來想臺風”,正是對臺風的客觀評價。

         ②盛夏時節,我國由于受副熱帶高壓控制,常嚴重干旱,造成大片農作物干枯,這時人們會盼望臺風帶來降水。臺風降水是我國東南沿海地區夏季降水的主要來源,根據統計,這些地方每年7月—9月有59%—76%的降水是臺風帶來的;而包括我國在內的東南亞各國和美國,臺風降雨量占這些地區總降雨量的?以上,對改善上述地區的淡水供應和生態環境都有十分重要的意義。未來,由于受氣候變化的影響,自然降水將越來越少,而臺風帶來的暴雨性降水和豐富的風能資源量所占比重將增大。

         ③臺風可調節地球溫度,維持全球熱量平衡。臺風最高時速可達200千米以上,巨大能量的流動在直接給人類造成災難的同時,也使地球保持著熱量平衡。眾所周知,靠近赤道的熱帶、亞熱帶地區受日照時間最長,氣候也最為炎熱。臺風發展和維持的主要能量來源是水汽凝結釋放出的潛熱能,其水汽主要來自低緯度的熱帶洋面;隨著臺風從熱帶向中高緯度地區的移行,由其攜帶的大量熱量和水汽即從熱帶輸送至中高緯度地區,它給酷暑難熬的人們帶來了清涼。如果沒有臺風,就會造成熱帶地區的氣候更加炎熱,寒帶地區則正好相反。

         ④臺風 一方面通過緩解高溫酷暑,節約了因防暑降溫支出的生活用水和用電量,緩解了電力的緊張程度;另一方面也使大、中、小型水庫蓄滿水,使水力發電機組正常運轉,從而節約了大量原煤;而且臺風登陸時陸地下墊面會迅速削弱其風速,因此風害也被大大減輕,甚至不再成害而可以被人們用于風力發電。

         ⑤臺風過后海洋表面溫度明顯下降,其原因是臺風中心的低氣壓、近海面的巨大風力和強烈的氣流旋轉迫使海浪劇烈運動、海水上翻。由于海水上翻,海洋底部的浮游生物和營養物質會被卷上來,魚餌增多,自然有利于魚群生長。

         ⑥除了上面提到的這些益處外,臺風的氣壓會引發地面上無法察覺的“慢地震”,使地殼中的能量逐漸釋放,避免產生大型地震。慢地震是以數小時到一兩天的時間,用溫和的斷層滑動方式,釋放地底能量,與一般地震在數秒、數分鐘間產生劇烈的震動方式完全不同。2009年6月,英國《自然》雜志上刊發了我國臺灣地區一個研究團隊的論文,該文首次將地震與臺風這兩種不同的自然災害聯系起來,表明臺風與慢地震具有相關性,且臺風發生其實有助于減輕地震帶來的損害。文中數據表明,每年侵襲臺灣的臺風在地震活動上扮演了壓力閥的角色,會引發長時間而緩慢釋放能量的慢地震,這或許反而讓臺灣免于受到可能造成摧毀性災難的大地震的侵襲。

         【1】下列說法符合原文意思的一項是(? )

         A. 海浪的劇烈運動、海水的上翻都是由臺風中心的低氣壓、近海面的巨大風力和強烈的氣流旋轉所造成的。

         B. 慢地震是一種用溫和的斷層滑動方式來逐漸釋放地底能量的地震,有助于減少臺風給人類帶來的生命財產損失。

         C. 我國臺灣地區免受可能造成摧毀性災難的大地震的侵襲,是因為每年侵襲臺灣的臺風在地震活動上扮演了壓力閥的角色。

         D. 臺風的出現有助于人類節約大量的煤炭資源,又能對人類的農業、漁業等方面產生有益的影響。如果沒有臺風,人類可能會遇到巨大的生存危機。

         【2】根據文章內容,說說臺風有哪些“功”。

         【3】下面句子中加點的詞語能否去掉?為什么?

         臺風發展和維持的主要能量來源是水汽凝結釋放出的潛熱能,其水汽主要來自低緯度的熱帶洋面。

         【4】下面的句子運用了哪種說明方法?運用這種說明方法有什么作用?

         臺風是發生在熱帶或副熱帶洋面上急速旋轉的熱帶氣旋,它像在流動江河中前進的渦旋一樣,一邊繞自己的中心急速旋轉,一邊隨周圍大氣向前移動。

         【5】文中說“臺風有過亦有功,而且臺風的功甚至大于過?!闭埡喪鲇纱艘l了你怎樣的思考。

         四、文言文閱讀 (共1題,共5分)

         4、

         閱讀下面文言文,完成小題

         任末好學

         任末①年十四,負笈②從師。不懼險阻。每言:人若不學,則何以成?或③依林木之下,編茅為庵④,削荊⑤為筆,刻樹汁為墨。夜則映星月而讀,暗則縛麻蒿⑥自照。觀書有會意處題其衣裳以記其事。門徒悅⑦其勤學,常以凈衣易之。臨終誡曰:“夫人好學,雖死猶存;不學者雖存,謂之行尸走肉耳!”

         (注)①任末:人名。②笈:書箱。③或:有時。④庵:茅草小屋。⑤荊:灌木名。⑥麻蒿:植物名,點燃后可照明。⑦悅:敬佩、喜歡。

         【1】.解釋下列加點字的詞

         (1)負笈從師(_______) ? (2)常以凈衣易之(_______)

         【2】用“/”標出下面句子的朗讀停頓(停兩處)。

         觀 書 有 會 意 處 題 其 衣 裳 以 記 其 事

         【3】把下面的文言句子翻譯成現代漢語

         (1)人若不學,則何以成。

         (2)夫人好學,雖死猶存;不學者雖存,謂之行尸走肉耳!

         【4】讀了本文,你從任末身上學到了什么?

         五、名句名篇默寫 (共1題,共5分)

         5、

         默寫

         (1)____________________,悠然見南山。(陶淵明《飲酒》)

         (2)____________________,似曾相識燕歸來。(晏殊《浣溪沙》)

         (3)蕩胸生層云,____________________。(杜甫《望岳》

         (4)衹辱于奴隸人之手,________________。(韓愈《馬說》)

         (5)《酬樂天揚州初逢席上見贈》中,通過用典抒發作者無限惆悵心懷的詩句是:____________,______________。

         (6)《小石潭記》中借魚兒自由游弋,從側面寫出潭水清澈見底的句子是:_________________,________________。

         六、詩歌鑒賞 (共1題,共5分)

         6、

         古詩歌閱讀

         清溪①

         王維

         言入黃花川,每逐清溪水。隨山將萬轉,趣途無百里。

         聲喧亂石中,色靜深松里。漾漾泛菱荇,澄澄映葭葦。

         我心素已閑,清川澹如此。請留磐石上,垂釣將已矣。

         (注)此詩大約是王維初隱藍田南山時所作。王維曾不止一次地循青溪入黃花川游歷。這段路程雖長不及百里,但溪水隨著山勢盤曲蛇行,千回萬轉,頗為蜿蜒多姿。

         【1】請用生動的語言描寫“漾漾泛菱荇,澄澄映葭葦”所表現的畫面。

         【2】與“聲喧亂石中,色靜深松里”所用表現手法一致的是_______

         A. 萬籟此俱寂,但余鐘磬音。 ? B. 曉看紅濕處,花重錦官城。

         C. 東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬。 ? D. 海日生殘夜,江春入舊年。

         七、綜合性學習 (共1題,共5分)

         7、

         綜合性學習

         對聯,是我國古老的文化形式。研究對聯文化,是一項重要的語文綜合實踐活動。

         (1)作為本次活動中一個“搜集對聯”小組的負責人,你們準備怎樣開展活動?

         請擬定兩種具體的調查方法。

         (2)一同學搜集到了一副與名人有關的對聯,請對出下聯內容。

         上聯:猶留正氣參天地

         下聯:_______________

         八、作文 (共1題,共5分)

         8、

         閱讀下面的文字,任選一題按要求作文

         (1)閱讀下面的材料,然后作文

         燕子每次高飛前,總要先在低處飛行一段距離,積蓄力量,然后倏地向上,在天空中劃出一道漂亮的弧線。

         讀了上面的材料,你有什么聯想或感悟?請任選角度,自定立意,自擬題目,寫一篇文章。 ?

         (2)題目:曬出____________

         要求:①聯系自己的生活體驗寫作。

         ②除詩歌外,文體不限。600字左右。

         ③文中不得出現真實的人名、校名、地名。

         ④不得套作,不得抄襲。

         網友關注的試題 更多>>
         網友關注的試卷 更多>>
         試卷分析
         (總分:65)
         總體分析
         選擇題(1道)
         字詞書寫(1道)
         現代文閱讀(1道)
         文言文閱讀(1道)
         名句名篇默寫(1道)
         詩歌鑒賞(1道)
         綜合性學習(1道)
         作文(1道)
         難度分析
         黄色一级视频|H片国产在线观看播放免费|1024新国产日韩|国产一级A爱片免费观看